Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

01-02-2019
ФЧМК ФЧМКнын расмий сайтынын (fiu.gov.kg) жабык бөлүгүндө, ТКК бөлүмүндө, 2018-жылдын 12-ноябрындагы абал боюнча террористтик мүнөздөгү беренелер боюнча мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн жактардын тизмеси жайгаштырылгандыгы жөнүндө билдирет. Бардык коммерциялык банктар мурун жиберилген КМШ ТКБ тизмесин жаңылоого тийиш.