Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга

07-02-2019

2019-жылдын 6-февралында ФЧМКнын № 12/ө «Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышы бардыгы жөнүндө маалыматтары бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» буйругу чыгарылды.