Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Опубликована новая редакция Перечня высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

06-08-2019