Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на специализированный методический тренинг «Программа внутреннего контроля организаций» для микрокредитных и микрофинансовых организаций, микрокредитных агентств. Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

01-10-2019