Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Квалификационные требования (критерии) для включения в состав Рабочей группы Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

01-10-2019