Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

О внесении дополнений в Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

20-03-2020