Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Интервью статс-секретаря ГСФР Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

02-10-2020