Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Повышение эффективности систем борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращению активов, полученных преступным путем Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

03-03-2021