Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Кыргыз Республикасынын прогресси жөнүндө 4-отчету

23-12-2022

Кылмыштуу кирешелерди легализациялоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Евразиялык топтун (ЕАТ) жана ФАТФдын расмий сайттарында Кыргыз Республикасынын прогресси жөнүндө 4-отчету жарыяланды.

ЕАТнун 37-Пленардык отурумунун жүрүшүндө делегациялар Кыргыз Республикасынын прогресси жөнүндө 4-отчетун карап чыгышты жана террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү тутумун өркүндөтүүдөгү өлкөнүн жетишкендиктерин белгилешти.

Отчет орус тилинде: https://eurasiangroup.org/files/uploads/files/fur_KR_ru_1.pdf

Отчет англис тилинде: https://www.fatf-gafi.org/publications/mutualevalu...