Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Определены основные направления сотрудничества между ГСФР и Программным офисом ОБСЕ в Бишкеке на 2019 год Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

(not set)