Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Внесены изменения и дополнения в Перечень высокорискованных стран Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

25-10-2021