Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

2019-жылдын 17-19 – октябрында ФЧМКнын Окуу-усулдук борбору кошумча Кыргыз Республикасынын коммерциялык банктарынын жетекчилигин кеситик кошумча билим берүүдө угуучуларды тандап алууну жарыялайт.

25-09-2019

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекттик кызматынын Окуу-усулдук борбору Кырыгз Республикасынын «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» мыйзамын жана №606 Өкмөттүн токтому ишке ашыруу боюнча ( 11-Тиркеме:§ 2: Кесиптик кошумча билим берүү (квалификацияны жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо -35 Финансылык мекемелер жана финансылык эмес категориядагы жактар үзгүлтүксүз, бирок жылына бир жолудан кем эмес (графикке ылайык) ички контроль кызматын жана кардарлар менен түздөн-түз иштешкен башка кызматчыларды (алардын ыктыярына жараша), анын ичинде финансылык мекеменин жана финансылык эмес категориядагы жактын жетекчилигин квалификацияны жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо курстарынан өтүү үчүн билим берүү уюмдарына жөнөтүүгө тийиш ) 25.12.2018 ж., жана ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу (адалдоо) жана террористтик ишти каржылоо чөйрөсүндөгү тобокелдиктерди азайтуу, темасы: «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» 17-19- октябрда 2019-ж., кошумча кесиптик билим берүү (квалификацияные жогорулатуу жана кесиптик кайра даярдоо) курстары боюнча финансылык мекемелердин жетекчилигин маалйымдайбыз.

Окуу 17-19- октябрда 2019 ж., дареги: Бишкек ш. Тоголок Молдо 21-а көч. өтөт.

Окуу курсунун баасы 6500 (алты миӊ бешжүз) түзөт.

Окууга кабыл алуу үчүн комерциалык банктын жетекчилик курамынан көрсөтүлгөн кызматкердин 2019-ж. 15-октябрна чейин (эсептегенде) төмөндөгү маалыматты билдирүү зарыл:

Уюмдан арыз кат;

Электрондук түрдө түстүү сүрөт (3*4, 1 даана);

паспорттун көчүрмөсү;

билим берүү жөнүндө документтин көчүрмөсү;

окуу менен камсыз кылуу боюнча келишим.

Иш кагаздарды[email protected] электрондук дарегине жөнөтүшүнүз керек.

Сурап билүү телефон: 0312-32-54-18, 0701-45-45-15