Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Председатель ГСФР при Кабинете министров Кыргызской Республики – Канат Тургунбеков и Председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу- Жанат Элиманов провели двухстороннюю встречу Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

(not set)