Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Финразведка защищает отчет о прогрессе КР по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денег в г. Ашхабад, Туркменистан Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес

26-11-2019