Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигине караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

01-07-2022
Председатель Комитета Совета Безопасности, учрежденного резо-люцией 1718, свидетельствует свое уважение постоянным представите-лям и наблюдателям при Организации Объединенных Наций и желает со-общить следующее:
29-06-2022
Форма ежеквартального отчета для предоставления статистической информации о принятых мерах (санкциях) в отношении высокорискованных стран и ее резидентов.
20-06-2022
ФЧМКнын 2022-жылдын 22-июнундагы № 80-ө/п буйругуна ылайык, 2022-жылдын 7-мартындагы № 18-ө/п буйругу менен бекитилген Жогорку тобокелдиктеги өлкөлөрдүн тизмегине төмөнкүдөй өзгөртүүлөр киргизилди:
17-06-2022
17.06.2022 года приказом ГСФР № 78/Ө/П внесены изменения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
17-06-2022
​17.06.2022 года Приказом ГСФР №79/П внесены дополнения в перечень физических лиц, отбывших наказание за осуществление легализации (отмыванию) преступных доходов, террористической или экстремистской деятельности а также финансирование данной деятельности.
17-06-2022
Оценка рисков финансирования террористической деятельности в секторе некоммерческих организаций (НКО)
16-06-2022
Государственная служба финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики (далее – ГСФР) объявляет конкурс среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров ГСФР на замещение вакантной административной государственной должности «главный инспектор Юридического сектора Административного управления ГСФР»
01-06-2022
01.06.2022 года приказом ГСФР № 72/Ө/П внесены дополнения в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики

Окуялар

05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

ММКдагы макалалар

07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.
23-03-2017
«Финансылык чалгындоо каражаттарды легалдаштырууга каршы турат» Финансылык системанын бүтүндүгү жана туруктуулугу мамлекеттин курулушунда чечүүчү мааниге ээ, биринчи иретте экономиканы өнүктүрүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо фактору жана улуттук коопсуздукту камсыздоодо маанилүү түзүүчүсү катары.

Анонс

Кыргыз тилинде бул материал азырынча жеткиликтүү эмес
02.04.2021 года приказом ГСФР № 15/ө/п внесено изменение в Сводный санкционный перечень Кыргызской Республики
Ишеним телефону
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 186
44.29%
Сотрудник ГСФР: 102
24.29%
Поисковик отправил к вам: 98
23.33%
Просто мимо проходил: 34
8.1%