Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы

Жаңылыктар

18-03-2019
Проводится конкурс на замещение вакантной административной должности "Пресс-секретарь" среди лиц, числящихся во внутреннем и Национальном резервах кадров
18-03-2019
Проводится конкурс на замещение вакантной административной должности "старший инспектор Юридического отдела" среди лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров
12-03-2019
В соответствии с приказом ГСФР от 12 марта 2019 года № 22/лс Нурланова Мээрим Нурлановна назначена на вакантную должность «инспектор Отдела противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов ГСФР» на основе решения конкурсной комиссии ГСФР по результатам конкурса из числа лиц, числящихся во внутреннем резерве кадров.
07-03-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на 72-часовой курс дополнительного профессионального образования (повышение квалификации и профессиональная переподготовка) по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).
06-03-2019
Учебно-методический центр ГСФР объявляет набор слушателей на плановый 12-часовой обучающий курс по направлению «Противодействие финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» (ПФТД/ЛПД).

Окуялар

05-09-2018
Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча евразиялык топтун (ЕАТ) сайтында Кылмыштуу кирешелерди адалдоого жана терроризмди каржылоого каршы аракеттенүү боюнча Кыргыз Республикасынын системасын өз ара баалоонун натыйжалары жөнүндө отчет жарыяланды.
18-08-2018
Кыргыз Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков «Террористтик ишти каржылоого жана кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы аракеттенүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына кол койду.

ММКдагы макалалар

07-07-2017
Ушул сайттын «Тизмектер» бөлүмүндө 2017-жылдын 21-23-июнунда Валенсия шаарында (Испания) өткөрүлгөн ФАТФтын Пленардык жыйынынын жыйынтыгы боюнча ФАТФтын сунуштамаларын колдонбогон же жетишсиз деңгээлде колдонгон мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жана Жогорку тобокелдиктеги мамлекеттердин жана аймактардын тизмегинин жаңыланган редакциялары жайгаштырылды.
23-03-2017
«Финансылык чалгындоо каражаттарды легалдаштырууга каршы турат» Финансылык системанын бүтүндүгү жана туруктуулугу мамлекеттин курулушунда чечүүчү мааниге ээ, биринчи иретте экономиканы өнүктүрүү, саясий жана социалдык стабилдүүлүктү сактоо фактору жана улуттук коопсуздукту камсыздоодо маанилүү түзүүчүсү катары.

Анонс

Бардык финансылык мекемелерге жана финансылык эмес категориядагы жактарга
ФЧМКнын 2019-жылдын 23-январындагы № 5 буйругу менен ФЧМКнын расмий сайтынын (www.fiu.gov.kg) «Тизмектер» бөлүмүндө жайгаштырылган, ФЧМКнын 2019-жылдын 16-январындагы № 3/ө буйругу менен бекитилген Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) катышы бардыгы жөнүндө маалыматы бар жактардын, топтордун, уюмдардын тизмегине өзгөртүүлөр киргизилди.
Ишеним телефону
+996 312 32-54-14
Быстрый опрос. К какой категории пользователей вы относитесь?
Сотрудник фин. учреждения: 27
75%
Сотрудник ГСФР: 4
11.11%
Поисковик отправил к вам: 3
8.33%
Просто мимо проходил: 2
5.56%